Ilmatar tilldelas Future Workplaces-certifiering även 2023

Tillväxten fortsätter men atmosfären är densamma. Under sommaren 2023 genomförde Ilmatar sin andra Siqni-medarbetarundersökning. Resultaten var än en gång mycket positiva och för andra året i rad har Ilmatar därmed förärats certifikatet Future Workplaces. Så gott som samtliga Ilmatar-anställda 96 % (2022: 91 %) svarade på enkäten och certifieringen visar på en mycket god företagskultur […]

Ilmatar återplanterar träd i samarbete med Istutapuita

Ilmatar inleder nu ett samarbete med organisationen Istutapuita.fi och återplanterar träd på cirka sex hektar mark. På så sätt ersätter Ilmatar träd som fällts vid anläggning av landbaserade vindparker och bidrar även till Finlands arbete med kolsänkor. – Förhoppningsvis skapar vi med detta en ny verksamhetskultur för vindkraftsbranschen, säger Ilmatars projektchef Erkka Saario. Ilmatar Energy […]

Havsbaserad vindkraft kan på sikt öka biologisk mångfald

Precis som allt annat arbete vi människor ägnar oss åt i havet påverkar byggnation av havsbaserad vindkraft miljö och djurliv på många sätt. Men på sikt kan vindkraft­fundamenten faktiskt bli myllrande livsmiljöer, som oaser i ett stort öppet hav, som hjälper till att öka biologisk mångfald. Det har knappast undgått någon att vi befinner oss […]