Energilagring med tryckluft (I-CAES) – framtida möjlighet vid havsbaserade vindkraftsparker

I ett energisystem baserat på förnybara och hållbara källor blir olika modeller för energilagring helt avgörande för en stabil försörjning till konsumenterna. En möjlig lösning är tryckluftslagring – Isothermal Compressed Air Energy Storage, I-CAES – som skulle kunna fungera som en buffert för varierande produktion. Detta har Ilmatars sommarpraktikant 2023, Linnea Karsten, forskat på och […]

Nutid och framtid för vindkraftsteknologin

Hur högt kan ett vindkraftverk bli? Är större alltid bättre? På vilket sätt går vindkraftsteknologin så snabbt framåt? Och vad innebär det att vindkraften bedöms vara en rätt mogen marknad? Antti Lehtinen är chef för turbinteknik hos Ilmatar och har koll på vad som gäller för vindkraften just nu och vart vi är på väg. […]

Havsbaserad vindkraft kan på sikt öka biologisk mångfald

Precis som allt annat arbete vi människor ägnar oss åt i havet påverkar byggnation av havsbaserad vindkraft miljö och djurliv på många sätt. Men på sikt kan vindkraft­fundamenten faktiskt bli myllrande livsmiljöer, som oaser i ett stort öppet hav, som hjälper till att öka biologisk mångfald. Det har knappast undgått någon att vi befinner oss […]