Ilmatar utser Juha Juntunen till Chief Operating Officer

Juha Juntunen, 50, har utsetts till Ilmatars Chief Operating Officer (COO) och medlem i bolagets ledningsgrupp från och med den 21 augusti 2023. Tjänsten är ny på Ilmatar och innebär att Juntunen ansvarar för byggande, elproduktion och affärsutveckling.  – I takt med att Ilmatar växer och antalet projekt och elproduktionen ökar, behöver vi en kompetent […]

Ilmatars bygger sin andra hybridlösning – vindparken Piiparinmäki får ett energilager

Nu bygger Ilmatar, i samarbete med Glennmont Partners, ett energilager med kapacitet på 30 megawatt som stöd för produktionen av förnybar energi i vindkraftsparken i Piiparinmäki. – Med lagringskapaciteten jämnar vi ut produktionsvariationerna och optimerar den övergripande driften av parken, säger Juha-Pekka Weckström, vd för Ilmatar. Ilmatar och den brittiska fondförvaltaren Glennmont Partners låter tillsammans uppföra […]

Ilmatar tar två storskaliga solenergiprojekt till Jorois

Ilmatar utvecklar två solenergiprojekt i industriell skala i Jorois kommun. Solparkerna kommer att producera förnybar energi med en nominell effekt på upp till 230 Mwp, vilket motsvarar energibehovet för cirka 46 000 tvårumslägenheter. Ilmatar, som bygger, äger och förvaltar förnybar energi, utvecklar nu solenergiproduktion av industriell skala i områdena Huutokoski och Vuotsinsuo i Jorois. Solparkerna […]

Ilmatar återplanterar träd i samarbete med Istutapuita

Ilmatar inleder nu ett samarbete med organisationen Istutapuita.fi och återplanterar träd på cirka sex hektar mark. På så sätt ersätter Ilmatar träd som fällts vid anläggning av landbaserade vindparker och bidrar även till Finlands arbete med kolsänkor. – Förhoppningsvis skapar vi med detta en ny verksamhetskultur för vindkraftsbranschen, säger Ilmatars projektchef Erkka Saario. Ilmatar Energy […]

Ilmatar Solar bygger Nordeuropas största solpark

Ilmatar Solar påbörjar nu projekteringen av Nordeuropas största solpark i Tönnersjö utanför Halmstad i Hallands län. Ett arrendeavtal är tecknat med Silvestica Green Forest Sverige AB som möjliggör byggandet av över 450 megawatt solenergi. –Samtidigt som solcellsparken producerar hållbar energi återskapar vi delar av det förlorade halländska hedlandskapet. Detta ökar potentialen för den biologiska mångfalden […]

Ilmatar bygger Finlands största hybridpark i Alajärvi och Kyyjärvi

Nu bygger Ilmatar en hybridpark för produktion av vind- och solenergi i kombination med lagringskapacitet i mellersta Finland. Hybridparken anläggs i anslutning till den vindpark som Ilmatar just nu bygger i Alajärvi, som omfattar 36 vindkraftverk och har en effekt på 216 MW. I omedelbar anslutning till vindparken bygger man en solenergipark i industriell skala […]

Ålandsfiske med Ilmatar i ny säsong av serien Arktiset Vedet

På fredag den 28 oktober är det premiär för en ny säsong av Warner Bros. Discoverys populära finska fiskeserie Arktiset Vedet (Arktiska Vatten). Säsongens två sista avsnitt som sänds i december utspelar sig på Åland. Som teamets fiskekamrat deltar Ilmatar Offshores egen Martti Leinonen. Det är den elfte säsongen av Warner Bros. Discoverys finska -serie […]

Juha-Pekka Weckström blir vd för Ilmatar

Ilmatar Energy Oy:s styrelse har utsett Juha-Pekka Weckström till bolagets nya verkställande direktör. Ilmatar förbereder sig nu för en ny fas och mångdubblar sina mål i Norden. Juha-Pekka Weckström tillträder hos Ilmatar den 1 januari 2023 och lämnar då posten som verkställande direktör för Helen-koncernen. Ilmatars nuvarande verkställande direktör Juha Sarsama fortsätter som rådgivare för […]

Antti Sallila ny ekonomi- och finanschef hos Ilmatar

Bolaget förbereder för stark tillväxt och stärker sin kompetens inom finansiering, fusioner och förvärv. Ilmatar Energy Oy har utsett Antti Sallila (50) till ny ekonomi- och finanschef. Sallila lämnar en position som ansvarig direktör för strategi & fusioner inom Helen-koncernen och börjar på Ilmatar den 16 januari 2023. – Ilmatar har på kort tid utvecklats från […]