Ilmatar återplanterar träd i samarbete med Istutapuita

Ilmatar inleder nu ett samarbete med organisationen Istutapuita.fi och återplanterar träd på cirka sex hektar mark. På så sätt ersätter Ilmatar träd som fällts vid anläggning av landbaserade vindparker och bidrar även till Finlands arbete med kolsänkor. – Förhoppningsvis skapar vi med detta en ny verksamhetskultur för vindkraftsbranschen, säger Ilmatars projektchef Erkka Saario. Ilmatar Energy […]

Ilmatar Solar bygger Nordeuropas största solpark

Ilmatar Solar påbörjar nu projekteringen av Nordeuropas största solpark i Tönnersjö utanför Halmstad i Hallands län. Ett arrendeavtal är tecknat med Silvestica Green Forest Sverige AB som möjliggör byggandet av över 450 megawatt solenergi. –Samtidigt som solcellsparken producerar hållbar energi återskapar vi delar av det förlorade halländska hedlandskapet. Detta ökar potentialen för den biologiska mångfalden […]

Ilmatar bygger Finlands största hybridpark i Alajärvi och Kyyjärvi

Nu bygger Ilmatar en hybridpark för produktion av vind- och solenergi i kombination med lagringskapacitet i mellersta Finland. Hybridparken anläggs i anslutning till den vindpark som Ilmatar just nu bygger i Alajärvi, som omfattar 36 vindkraftverk och har en effekt på 216 MW. I omedelbar anslutning till vindparken bygger man en solenergipark i industriell skala […]

Ålandsfiske med Ilmatar i ny säsong av serien Arktiset Vedet

På fredag den 28 oktober är det premiär för en ny säsong av Warner Bros. Discoverys populära finska fiskeserie Arktiset Vedet (Arktiska Vatten). Säsongens två sista avsnitt som sänds i december utspelar sig på Åland. Som teamets fiskekamrat deltar Ilmatar Offshores egen Martti Leinonen. Det är den elfte säsongen av Warner Bros. Discoverys finska -serie […]

Juha-Pekka Weckström blir vd för Ilmatar

Ilmatar Energy Oy:s styrelse har utsett Juha-Pekka Weckström till bolagets nya verkställande direktör. Ilmatar förbereder sig nu för en ny fas och mångdubblar sina mål i Norden. Juha-Pekka Weckström tillträder hos Ilmatar den 1 januari 2023 och lämnar då posten som verkställande direktör för Helen-koncernen. Ilmatars nuvarande verkställande direktör Juha Sarsama fortsätter som rådgivare för […]

Antti Sallila ny ekonomi- och finanschef hos Ilmatar

Bolaget förbereder för stark tillväxt och stärker sin kompetens inom finansiering, fusioner och förvärv. Ilmatar Energy Oy har utsett Antti Sallila (50) till ny ekonomi- och finanschef. Sallila lämnar en position som ansvarig direktör för strategi & fusioner inom Helen-koncernen och börjar på Ilmatar den 16 januari 2023. – Ilmatar har på kort tid utvecklats från […]

Ilmatars vindpark i Humppila-Urjala nu i kommersiell drift

Den 17 januari 2023 togs Ilmatars första vindpark enligt den nya ägandestrategin i kommersiell drift. Parken ska generera 60 GWh fossilfri el per år, vilket täcker behovet för cirka 5 000 eluppvärmda villor. Ilmatars nya vindpark i Humppila-Urjala mellan Birkaland och Satakunta i Finland är nu satt i kommersiell drift. Parken, på 26 MW och med […]

Ilmatar planerar 40 MWp solpark i sydvästra Finland

Ilmatar planerar tillsammans med Pöytis kommun i Egentliga Finland en solkraftspark i industriell skala. Den nominella effekten är cirka 40 MWp och produktionen närmare 40 gigawattimmar el per år. Detta motsvarar förbrukningen för cirka 2 000 villahushåll. Projektområdet har en yta på cirka 60 hektar. Ilmatar och Pöytis kommun planerar en solkraftspark i industriell skala […]

Vilma Wiitakorpi-Björkman ny kommunikations-, markndsförings- och hållbarhetschef hos Ilmatar

Ilmatars tillväxt är snabb och stadig, vilket också innebär ett växande behov av ledarskap inom kommunikation, marknadsföring och hållbarhet. Ilmatar Energy Ab har utsett M.Sc. Vilma Wiitakorpi-Björkman till kommunikations-, marknadsförings- och hållbarhetschef samt medlem i ledningsgruppen. Hon har gedigen erfarenhet och kompetens inom kommunikation i internationella finländska börsbolag, och kommer nu senast från en tjänst […]