Ilmatar tilldelas Future Workplaces-certifiering även 2023

Tillväxten fortsätter men atmosfären är densamma. Under sommaren 2023 genomförde Ilmatar sin andra Siqni-medarbetarundersökning. Resultaten var än en gång mycket positiva och för andra året i rad har Ilmatar därmed förärats certifikatet Future Workplaces. Så gott som samtliga Ilmatar-anställda 96 % (2022: 91 %) svarade på enkäten och certifieringen visar på en mycket god företagskultur […]

Ilmatar toppar listan – byggde 28 % av alla vindkraftverk i Finland år 2023

År 2023 var det näst mest intensiva året för vindkraftsbyggande i Finland någonsin, meddelar Finlands Vindkraftsförening (Suomen Tuulivoimayhdistys, STY) den 2 januari. Och överlägset flest turbiner byggde Ilmatar, hela 59 stycken, vilket är 28 procent av totalen och kan jämföras med aktören på andra plats som står för 12 procent. – Ilmatar visar på en […]

Långsiktig finansiering och partnerskap säkrat för vindparken Korpilevonmäki

I november 2023 meddelade Ilmatar att investeringsbeslut fattats för vindkraftsprojektet Korpilevonmäki i Säkylä, sydvästra Finland. Vindparken består av sex moderna och högeffektiva turbiner med en total nominell kapacitet på 38,4 megawatt (MW) och ska sättas i drift 2025. Ett Power Purchase Agreement (PPA) finns på plats för elförsäljningen. Holländska Rabobank går nu in som finansiär […]

Ilmatars vindpark i Jäkäläkangas producerar el – före utsatt tid

Ilmatar har inlett kommersiell elproduktion vid vindkraftsparken Jäkäläkangas i Karvia i västra Finland. Projektet slutfördes före utsatt tid. Ilmatars 30 megawatt (MW) vindkraftspark i Jäkäläkangas i Karvia producerar nu förnybar energi till det finska elnätet. Den kommersiella produktionsfasen inleddes tisdagen den 10 oktober. ”Byggandet inleddes i juli 2022 och parken färdigställdes före den planerade tidtabellen. […]

Ilmatar utser Juha Juntunen till Chief Operating Officer

Juha Juntunen, 50, har utsetts till Ilmatars Chief Operating Officer (COO) och medlem i bolagets ledningsgrupp från och med den 21 augusti 2023. Tjänsten är ny på Ilmatar och innebär att Juntunen ansvarar för byggande, elproduktion och affärsutveckling.  – I takt med att Ilmatar växer och antalet projekt och elproduktionen ökar, behöver vi en kompetent […]

Ilmatar växer i Sverige – klart med första solcellsparken i Knihult

Knihult solcellspark är det senaste tecknet på Ilmatars starka tillväxt i Sverige. Ilmatar började sin verksamhet i Sverige i början av 2022.  Ilmatars solenergiprojekt i Sverige har tagit ett konkret steg framåt. Företagets första solcellspark har fått tillstånd att byggas. Den 55 MWp solcellsparken är uppdelad i två enheter och blir totalt cirka 54 hektar […]

Ilmatars bygger sin andra hybridlösning – vindparken Piiparinmäki får ett energilager

Nu bygger Ilmatar, i samarbete med Glennmont Partners, ett energilager med kapacitet på 30 megawatt som stöd för produktionen av förnybar energi i vindkraftsparken i Piiparinmäki. – Med lagringskapaciteten jämnar vi ut produktionsvariationerna och optimerar den övergripande driften av parken, säger Juha-Pekka Weckström, vd för Ilmatar. Ilmatar och den brittiska fondförvaltaren Glennmont Partners låter tillsammans uppföra […]

Ilmatar tar två storskaliga solenergiprojekt till Jorois

Ilmatar utvecklar två solenergiprojekt i industriell skala i Jorois kommun. Solparkerna kommer att producera förnybar energi med en nominell effekt på upp till 230 Mwp, vilket motsvarar energibehovet för cirka 46 000 tvårumslägenheter. Ilmatar, som bygger, äger och förvaltar förnybar energi, utvecklar nu solenergiproduktion av industriell skala i områdena Huutokoski och Vuotsinsuo i Jorois. Solparkerna […]

Undersökningar inleds för att utvidga vindkraftsprojekt i Kristinestad – möjlighet till 18 nya turbiner

Kristinestads planeringsavdelning har enhälligt godkänt Ilmatars initiativ att påbörja planeringen av vindkraftsprojektet Västervik 2. Utvidgningen av projektet i Kristinestad omfattar 18 nya vindkraftverk med en nominell kapacitet på upp till 180 MW. Med totalt 27 vindkraftverk kan helhetsprojektet ha en betydande ekonomisk inverkan, både lokalt och på regional nivå. I slutet av året färdigställs Ilmatars […]