MKB-program lanserat för Ilmatars största havsbaserade vindkraftsprojekt Bothnia

Nu är miljökonsekvensbedömningsprogrammet (MKB) för Ilmatars största projekt för havsbaserad vindkraft Bothnia lanserat och projektet går vidare till samrådsfas. MKB-arbetet är utfört i samarbete med Ramboll Finland. Ilmatars projekt Bothnia ligger i Finlands exklusiva ekonomiska zon (EEZ) och är fördelat på två områden, Bothnia och Bothnia West. Arean har under arbetets gång optimerats och därmed […]