Inbjudan till avgränsningssamråd

Ilmatar Offshore planerar att uppföra havsbaserad vindkraft på två områden norr om Åland, inom åländskt territorialvatten. Nu bjuder vi in till avgränsningssamråd enligt 7 § i Landskapslag (2018:31) om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning.