Det skapas fler arbetsplatser på Åland för just min utbildning

Tobias Karlsson studerar elektroteknik vid Högskolan på Åland och hoppas att ålänningarna kan enas i frågan om att välkomna satsningarna på havsbaserad vindkraft. För honom själv är det en helt ny karriärmöjlighet. “Det är inte alla dagar det kommer stora firmor som vill skapa en arbetsmarknad på Åland. Allt förändras med tiden, så jag tror […]

Det gäller att vara vaken och hänga med

Bengt Häger har levt nära vindkraften under större delen av sitt liv. Från den ensamma lilla snurran som gav elektrisk belysning ute på skärgårdsön Ledsöra och till de två första större turbinerna i Vessingsboda, som han i egenskap av kansliminister var med och förverkligade. Bengt har aldrig varit rädd för det nya – inte heller […]

Vi ser en helt ny näring födas här

Jan-Erik “Jenki” Rask, vd för intresseorganisationen Ålands Näringsliv ser havsbaserad vindkraft som ett helt nytt ekonomiskt ben för Åland att stå på. Särskilt viktig är synergin mellan vindkraften och den starka sjöfartstraditionen på Åland. “Vi tror på att vi på Åland kan ställa upp med den kompetens och logistik som behövs”, säger han.

Vi ålänningar måste vara med och bygga och bestämma

Skärgårdsentreprenören Johan Mörn har full förståelse för att havsbaserad vindkraft kan kännas stort och riskfyllt, men ser det som nödvändigt att Åland vågar ta chansen. Han tycker inte det finns någon motsättning i att vilja bevara skären i Norrhavet och samtidigt se offshore wind som en möjlighet. “Vi vet ju alla att vi måste göra […]