Selvitys: Merituulivoima luo työpaikkoja ja merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia Ahvenanmaalle sekä Manner-Suomeen

Merituulivoimalla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia sekä Ahvenanmaalle että Manner-Suomeen. Tämä selviää Rambollin, globaalin tekniikan, arkkitehtuurin ja konsultoinnin asiantuntijayrityksen, Ilmattarelle, pohjoismaiselle energiayhtiölle, tekemästä aluetaloudellisten vaikutusten selvityksestä. Ramboll tutki kahden Ilmattaren Ahvenanmaan aluevesille suunnitellun merituulivoimapuiston (Stormskär ja Väderskär) suoria ja kerrannaisvaikutuksia käyttäen eri lähestymistapoja. – Merituulivoiman vaikutukset ovat merkittäviä riippumatta lähestymistavasta. Merituulivoima ei vain mahdollista vihreän siirtymän […]

Energian varastointi paineilmalla – tulevaisuuden mahdollisuus merituulivoimapuistoissa

Uusiutuviin ja kestäviin energialähteisiin perustuvassa energiajärjestelmässä erilaiset energiavarastointimallit ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta kuluttajille voidaan turvata stabiili energiahuolto. Yksi mahdollinen ratkaisu on isoterminen paineilmaenergian varastointi (I-CAES), joka voisi toimia puskurina tuotannon vaihteluissa. Tätä Ilmattaren vuoden 2023 kesäharjoittelija Linnea Karsten on tutkinut ja tehnyt siitä seuraavan yhteenvedon: Kuluneen vuoden aikana energian ja sähkön hinnoista on tullut Euroopan […]

Tuulivoimateknologia nyt ja tulevaisuudessa

Kuinka korkea tuulivoimala voi olla? Onko suurempi aina parempi? Miten tuulivoimateknologia kehittyy niin nopeasti? Ja mitä tarkoittaa se, että tuulivoimamarkkinaa pidetään melko kypsänä? Ilmattaren turbiiniteknologiapäällikkö Antti Lehtinen tietää, mitä tuulivoimassa tapahtuu juuri nyt ja mihin olemme menossa.   Voitko selittää, mitä tuulivoiman nopea teknologinen kehitys oikeastaan tarkoittaa? – Voisi sanoa, että tuuliturbiinien periaatteet ovat samat […]

Merituulivoima voi pitkällä aikavälillä edistää luonnon monimuotoisuutta

Kaiken muun ihmisen meressä harjoittaman toiminnan tavoin myös merituulipuistojen rakentaminen vaikuttaa ympäristöön ja eläimistöön monella tavalla. Pitkällä aikavälillä tuulivoimaloiden perustuksista voi kuitenkin sukeutua elämää kuhisevia elinympäristöjä, jotka muodostavat keitaita avoimen meren keskellä ja tukevat lajien monimuotoisuuden säilymistä. Kaikki ovat varmasti huomanneet, että elämme keskellä ilmastokriisiä ja lajien massasukupuuttoa. Samalla Suomen ja Ruotsin sähköntarve tulee jopa […]