Ilmatar Offshore valitsi Ramboll Finlandin YVA-kumppaniksi Ahvenanmaalla

Ramboll Finland vastaa merituulivoimaa Ahvenanmaalla kehittävän Ilmatar Offshoren ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista.  Huolellisen valintaprosessin päätteeksi Ilmatar Offshore valitsi Ramboll Finlandin vastaavaksi konsultiksi ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA) Stormskärin ja Väderskärin hankealueilla. Kyseessä ovat Norrhavetin merialueen osat, jotka on määritelty Ahvenanmaan merialuesuunnitelmassa sopiviksi merituulivoimalle. – Olemme etsineet yritystä, jolla on luotettava kokemus merellisistä infrastruktuurihankkeista, energiahankkeista ja ympäristövaikutusselvityksistä. Aiomme tehdä yhdessä Rambollin […]

Ilmatar Offshore jatkaa merituulivoiman kehittämistä Vaasan ja Kokkolan edustoilla

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt Ilmatar Offshorelle tutkimusluvan kahdelle alueelle Suomen talousvyöhykkeellä. Alueet ovat laajuudeltaan yhteensä noin 700 neliökilometriä. – Mielestämme pitäisi olla itsestään selvää ja lisäksi Suomen edun mukaista, että Suomen talousvyöhykealueilla operoivat kotimaiset toimijat. Ainoastaan tällä tavoin voidaan varmistaa pitkän aikavälin arvonkehitys ja yhteinen kehitystyö suomalaisen teollisuuden kanssa, sanoo Ilmattaren uusi toimitusjohtaja […]

Ilmatar Offshore ja OWC sopimukseen Ahvenanmaan hankealueiden konseptisuunnittelusta

Ilmatar Offshore ja OWC ovat tehneet sopimuksen kahden Ahvenanmaan pohjoispuolella sijaitsevan merituulivoimahankkeen teknisestä konseptisuunnittelusta.  ”Saamme geofysikaalisten mittausten perusteella selkeämmän kuvan siitä, mihin turbiinit voidaan sijoittaa ja millainen perusta niille sopii”, kertoo Stefan Husa, Ilmatar Offshoren Head of Maritime Spatial Planning. Ahvenanmaan pohjoispuolella sijaitsevien, noin 570 neliökilometrin alueelle ulottuvien Stormskärin ja Väderskärin hankealueiden merenpohjaa tutkittiin syksyllä […]